Co wpływa na okres zwrotu instalacji PV

Co wpływa na okres zwrotu instalacji PV

Na okres zwrotu instalacji fotowoltaicznej odpowiada przede wszystkim dobór odpowiedniej mocy systemu. Niedowymiarowanie będzie skutkować większymi niż planowane rachunkami za energię elektryczną. Z drugiej strony przewymiarowanie przyczyni się do wydłużenia okresu zwrotu inwestycji. Duże przewymiarowanie systemu PV wiąże się również z utratą wyprodukowanej nadwyżki energii z powodu braku możliwości jej wykorzystania po upływie roku rozliczeniowego.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Opłacalność inwestycji w fotowoltaikę
  • Bilansowanie międzyfazowe

 

Opłacalność inwestycji w fotowoltaikę

Koszt inwestycji w fotowoltaikę to wydatek rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Instalacja o mocy 4 kWp (bez żadnej dotacji) kosztuje około 20 tys. zł. Łączna cena zależy przede wszystkim od mocy instalacji, czyli głównie od liczby modułów i mocy falownika oraz klasy i jakości użytych komponentów. Potencjalnym znacznym wydatkiem jest zakup nowego falownika. Jest on najbardziej awaryjnym elementem systemu i trzeba się liczyć z wymianą inwertera po ok. 10-15 latach pracy. W ostatnim czasie duży wpływ na skrócenie okresu zwrotu inwestycji ma program „Mój Prąd” oraz ulga termomodernizacyjna. Po uwzględnieniu udogodnień finansowych okres zwrotu prawidłowo dobranej przydomowej instalacji fotowoltaicznej wynosi około 5 lat. Od momentu założenia własnej instalacji PV przze długie lata system pracuje generując oszczędności na „rachunkach za prąd”

Bilansowanie międzyfazowe

Bilansowanie międzyfazowe obowiązuje w Polsce od 2017 roku i ma znaczenie przy wyborze typu inwertera, jedno- lub trójfazowego. Bilansowanie ma wpływ na poziom zużycia energii własnej oraz bieżącą autokonsumpcję wyprodukowanej energii elektrycznej. Zgodnie z przepisami ustawy o OZE bilansowanie międzyfazowe stosowane jest jedynie dla instalacji trójfazowych. Warto przypomnieć, że dla instalacji powyżej 3,68 kWp obowiązkowym jest dobór falownika trójfazowego. Ilość bilansowanej energii mierzona jest przez dwukierunkowy licznik, w który musi być wyposażona instalacja. Rzecz polega na tym, że w rzeczywistości zużycie energii przez urządzenia elektryczne na poszczególnych fazach nigdy nie jest równomierne. Dla przykładu w danej chwili pobór mocy na jednej fazie może wynosić 0 kW, na drugiej 0 kW, a na trzeciej 3 kW. W tej sytuacji, gdy zakładamy, że falownik pracuje z mocą 3 kW, na każdą fazę przypada 1 kW. Sumarycznie, dzięki bilansowaniu międzyfazowemu, pobór i zużycie energii wynosi 0. W przypadku, gdyby nie było bilansowania, przedstawiony przykład opisywałby, że w ciągu jednej godziny zużycie energii wynosiłoby 2 kWh oraz pobór wynosiłby 2 kWh. Natomiast rozliczenie energii miałoby miejsce tylko na jednej fazie, czyli wynosiłoby zaledwie 1 kWh.

 

Mając na uwadze ciągły wzrost kosztów za energię elektryczną inwestycja we własne źródło produkujące „zieloną energię” jest uzasadniona i perspektywiczna. Jest długoterminowym zabezpieczeniem przed negatywnym wpływem wzrostu cen energii, która przy dzisiejszych warunkach jest nieunikniona. Mówiąc krótko, zakup instalacji fotowoltaicznej wiąże się z realnymi oszczędnościami finansowymi, a koszt wytwarzania energii ze Słońca jest konkurencyjny w porównaniu do pozyskiwania jej ze źródeł konwencjonalnych.