Bruk-Bet Fotowoltaika
na COP24

Rozwój Polski w kierunku fotowoltaiki – konferencja COP24


Konferencja COP24 to nieformalna nazwa 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Już po raz trzeci gościliśmy uczestników forum w Polsce, tym razem w Katowicach. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele z 196 państw, a także reprezentanci świata nauki, biznesu, polityki, organizacji pozarządowych oraz ekologicznych. W forum wzięło udział blisko 22 tysiące osób. Katowice przez blisko dwa tygodnie stały się miejscem dyskusji na temat szeroko pojętej ekologii. Hasłem szczytu klimatycznego było „Changing together”, natomiast hasłem dla miasta gospodarza – „Black to Green”, które nawiązuje do transformacji miasta przemysłowego w stolicę nowoczesnej metropolii, która nie tylko postawiła na innowacyjny biznes, sport i kulturę, ale może się również pochwalić wieloma zielonymi przestrzeniami – lasami czy parkami.

rozwój fotowoltaiki cop24 konferencja
rozwój fotowoltaiki cop24 konferencja

Katowicki rulebook


Szczyty klimatyczne to światowe wydarzenia, które organizowane są nieustannie od 1992 roku. Głównym celem spotkań jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, które stają się dla nas coraz większym zagrożeniem i odczuwamy ich skutki. Celem tegorocznego szczytu było opracowanie mapy drogowej, tzw. rulebook, wdrażania Porozumienia Paryskiego. Po blisko 2 tygodniach obrad wszystkie strony uczestniczące w COP24 podpisały dokument końcowy w sobotę, 15 grudnia 2018 r. późnym wieczorem, po godzinie 23. Ustalono, że wszystkie państwa będą sobie wzajemnie pomagały. Również w kwestiach finansowych. Zadeklarowane wsparcie finansowe dla krajów rozwijających się jest ambitne i stanowi spory kompromis ze strony krajów rozwiniętych – to wyraz solidarności, walki o wspólne dobro, wartości istotnej dla nas, choć Polska nie jest zobligowana do dostarczenia tego finansowania. Generalna idea szczytu koncentrowała się wokół tego, w jaki sposób można poprawić skuteczność działań na rzecz klimatu. Dla całego świata będą obowiązywać wspólne zasady gry, mimo, że państwa rozwijające się mają prawo do dłuższego dostosowania ze względu na mniejsze możliwości. Mamy wreszcie wytyczne do działania i wdrażania w życie Porozumienia Paryskiego. Chodzi przede wszystkim o redukcję emisji gazów cieplarnianych tak, aby do 2100 roku średnia temperatura wzrosła o maksymalnie 2 stopnie Celsjusza, a w wariancie najbardziej optymalnym tylko o 1,5 stopnia.

rozwój fotowoltaiki konferencja cop24 katowice
cop24 katowice

Fotowoltaika – czy się opłaca ?


Podczas szczytu dyskusje toczyły się wokół wielu tematów związanych z ekologią oraz odnawialnymi źródłami energii (OZE). COP24 nie mógł pominąć tematu fotowoltaiki, która obecnie mocno oddziałuje na globalny rynek energetyki. Z tego też powodu nie mogło zabraknąć Bruk-Bet Fotowoltaika na wydarzeniu, żeby posłuchać o trendach i przewidywaniach – tego, co nas czeka w najbliższych latach. COP24 towarzyszyła branżowa konferencja „Solar Energy is ready to lead the fight against climate change”. Współorganizatorem sesji było Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki. Podczas konferencji swoje rekomendacje wygłosiło międzynarodowe stowarzyszenie non-profit – Global Solar Council (GSC). Zrzesza ono aktualnie ponad 2000 firm oraz 40 międzynarodowych i regionalnych stowarzyszeń działających w obszarze energii słonecznej. Podkreślano, że rynek fotowoltaiki jest obecnie największym pracodawcą spośród firm działających w obszarze OZE, z blisko 3 milionami miejsc pracy na całym świecie. Przewiduje się, że do 2030 roku blisko 10 milionów osób będzie zatrudnionych w branży PV. Oznacza to ogromny potencjał nie tylko dla rynku pracy, ale również dla inwestycji, które będą pojawiać się coraz częściej. To wszystko z pewnością przełoży się na wyprodukowanie energii, która będzie przyjazna dla naszego środowiska.

Priorytetowe rekomendacje Global Solar Council


GSC, jako niezależna organizacja, przedstawiła szereg wytycznych i wskazówek dla przedstawicieli państw, przemysłu, dostawców energii oraz operatorów sieci. Uznano, że energia PV jest niezawodna, jednocześnie jej wyprodukowanie nie ponosi za sobą znacznych nakładów finansowych, a przy tym nie zagraża naszemu środowisku. Rekomendowano, że to właśnie fotowoltaika powinna stać się głównym celem rozwoju w poszczególnych krajach, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo energetyczne. Dodatkowo łagodzi skutki ubóstwa, tworząc nowe miejsca pracy i perspektywy gospodarcze. Energia produkowana ze słońca jest jednym z najlepszych narzędzi do walki ze zmianami klimatycznymi i zastępowania źródeł energii opartych na węglu.

Każdy rząd powinien opracować, a następnie wdrożyć klarowne i długofalowe plany mające na celu propagowanie idei fotowoltaiki jako czystego źródła energii. GSC zaleca decydentom ograniczenie subsydiów do paliw kopalnych i przekazanie tych środków na wsparcie PV oraz innych odnawialnych źródeł energii. Czas zwrotu inwestycji fotowoltaicznej w wielu krajach wynosi już tylko kilka lat. Wielokrotnie podkreślano, że energia słoneczna to zasób dostępny na całym świecie, z którego każdy może skorzystać. Trzeba jednak pamiętać, że tylko dzięki aktywności reprezentantów z branży fotowoltaicznej, placówek edukacyjnych, kompetentnych organów regulacyjnych, fotowoltaika będzie rozpowszechniać się w sposób zrównoważony oraz będzie umacniać się w istniejących strukturach.

Fotowoltaika zimą i latem

Rynek fotowoltaiki w Polsce


Zgodnie z tym co zostało przedstawione przez Global Solar Council Polska nie pozostaje w tyle. W listopadzie tego roku Resort Energetyki przedstawił projekt Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r. (PEP2040). Zaznaczono w nim, że w 2030 roku około 60% prądu będzie wciąż pochodziło z węgla kamiennego i brunatnego, w 2040 roku już poniżej 30%. Obecnie w naszym kraju wytwarza się aż 80% energii elektrycznej z wysokoemisyjnego węgla, co zdecydowanie nie sprzyja środowisku. Za 12 lat udział źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu brutto ma wynosić 21%, co przekłada się na 27% udział w produkcji energii elektrycznej. W projekcie założono rezygnację z rozbudowy wiatraków na lądzie – ma ja zastąpić fotowoltaika, a od 2026 r. – offshore, czyli wiatraki morskie. Podsumowując powyższe dane – zmierzamy w bardzo dobrym kierunku.

Podczas debaty w Katowicach wiceprezes NFOŚiGW zaprezentował dane dotyczące zgłoszeń do unijnego dofinansowania na OZE. Blisko 50 projektów o łącznej wartości 3,7 mld zł zgłoszono do unijnego dofinansowania. Konkurs obejmował projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Najwięcej wniosków dotyczyło systemów PV. Ich łączna kwota to ponad 1,7 mld zł, z czego 1,1 mld zł miałoby pochodzić ze środków unijnych. Efektem byłoby wytworzenie niemal 464 MW mocy elektrycznej. Wiceprezes Artur Michalski zaznaczył, że nie spodziewał się aż tak dużego zainteresowania samym konkursem, ani fotowoltaiką. Ale jak widać inwestycje, które są planowane chcą rozwijać się w tym kierunku. Nadmienił także, że jeśli tylko wnioski zostały poprawnie przygotowane i będą miały należytą wydolność, dojdzie nam blisko 0,5 GW mocy zainstalowanej energii elektrycznej w samej fotowoltaice. NFOŚiGW zapewniło, że jest ogromnym zwolennikiem wytwarzania energii słonecznej. Rozwój Polski w tym kierunku to doskonały wybór.

Wiodąca technologia wśród OZE


Jak wynika z dyskusji prowadzonych podczas COP24 fotowoltaika stanie się w najbliższych latach wiodącą branżą wśród OZE. Energia, która jest pozyskiwana z wiatru czy z wody będzie tylko jej uzupełnieniem. Wynika to z tego, że prąd pochodzący ze słońca jest najbardziej dostępny dla wszystkich. Już dziś wiele domów jednorodzinnych może poszczycić się instalacją modułów PV na dachach swoich posesji. W głównej mierze dlatego, że ceny zakupu oraz montażu obniżają się, a firmy produkujące panele gwarantują sprawne działanie nawet po 25 latach pracy. Dzięki temu każdy z nas może być niezależny energetycznie, a jednocześnie żyć ekologicznie. Śmiało można powiedzieć, że fotowoltaika opłaca się, to przyszłość naszego świata.

Zobacz również

Podsumowanie września
Podsumowanie września Jesteście gotowi na podsumowanie września? Jako największy polski producent modułów fotowoltaicznych nieustannie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, biorąc udział w licznych wydarzeniach i prelekcjach. Po okresie wakacyjnym ze zdwojoną siłą angażowaliśmy się w różnego rodzaju eventy we wrześniu. Każdy z nich był wyjątkowy i miał niepowtarzalny charakter! Dzięki naszym partnerom mogliśmy zaprezentować naszą…
Więcej Podsumowanie września