Opłata mocowa
– ceny prądu w 2021 roku

Nowy rok 2021 wiąże się z wieloma zmianami, w tym wprowadzeniem nowej opłaty na rachunkach za energię elektryczna, tzw. opłatą mocową.

Co to jest i kogo dotyczy?


Wraz z końcem roku 2020 Urząd Regulacji Energetyki ogłosił stawki opłaty mocowej – oznacza to tak naprawdę jedno – rachunki za prąd pójdą w górę! Nowa opłata doliczana będzie zarówno do rachunków gospodarstw domowych, jak i wszystkich pozostałych odbiorców energii. Wysokość opłaty dla obu tych podmiotów uzależniona będzie od zużycia energii. W krajowej produkcji energii elektrycznej stopniowo zmniejsza się udział sterowalnych źródeł energii, przy czym koszty ich utrzymania nie maleją. Środki z opłaty mocowej mają trafić do spółek energetycznych i zostać przeznaczone na modernizację i utrzymanie bloków wytwórczych.

Ile wynosi opłata mocowa?


Rząd zakłada, że dzięki opłacie mocowej zbierze za rok 2021 kwotę ok. 5,6 mld złotych, którą przekaże między innymi na budowę nowych oraz modernizację i utrzymanie już istniejących elektrowni w celu zapewnienia stabilności dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Założenia opłaty mocowej obejmują kolejne niemal 30 lat. Do 31 grudnia każdego roku ogłaszane będą stawki opłaty mocowej na kolejny rok kalendarzowy. Stare elektrownie węglowe coraz częściej wypierane są przez nowsze i efektywniejsze jednostki, z czym związany jest brak rentowności. Z drugiej strony ich zbyt szybkie wyłączenie spowodowałoby ograniczenie dostaw energii elektrycznej. Tak więc koszty wsparcia sterowalnych elektrowni pokrywać będziemy wszyscy jako odbiorcy energii w postaci opłaty mocowej doliczanej do naszych rachunków za prąd. Ostatnie wpłaty w postaci nowej opłaty zakładane są na rok 2047 – mechanizm więc będzie długi ale przejściowy bo w przyszłości zapotrzebowanie na moc w większości mogą zastępować min. dostarczanie do sieci energii z domowych instalacji fotowoltaicznych.

Jak wzrosną ceny prądu dla gospodarstw domowych?


Analitycy szacują, że skutkiem nowych zmian będzie wzrost rachunków za prąd o 12 – 13 %. W przypadku gospodarstw domowych opłata mocowa będzie stawką miesięczną, zależną od rocznego zużycia energii elektrycznej i płatną za punkt poboru energii. W większości przeciętna polska rodzina zapłaci więc w 2021 roku w sumie o ok. 120 zł wyższe rachunki za prąd z tytułu nowej opłaty.

To jednak nie koniec podwyżek – tak jak w zeszłym roku dostawcy będą chcieli uznać rosnące koszty ich działalności (wzrost wynagrodzeń, usług, inflacji), spodziewane więc są podwyżki opłat dystrybucyjnych.

Wzrost cen prądu dla przedsiębiorstw


Bardziej niż przeciętny Kowalski wzrost kosztów energii elektrycznej odczują przedsiębiorcy, którzy zapłacą około 80% całego rocznego wolumenu nowej opłaty. Dla tej grupy odbiorców opłata mocowa będzie uzależniona od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach szczytu w ciągu doby. W 2021 będą to dni robocze od 7:00 do 22:00 i wyniesie 0,0762 zł/kWh. Godziny te będą zmienne i ogłaszane co kwartał. Jedną z opcji uniknięcia opłaty może być inwestycja w fotowoltaikę, której krzywa produkcji w znacznym stopniu może ograniczyć pobór energii elektrycznej z sieci. W związku z pojawieniem się ta nowej opłaty można spodziewać się dużego wzrostu zainteresowania fotowoltaiką wśród przedsiębiorców.

Opłata mocowa a fotowoltaika


Odbiorcy energii elektrycznej, którzy korzystają z paneli słonecznych mogą w znacznym stopniu lub nawet całkowicie ograniczyć pobór prądu z sieci energetycznej. W przypadku montażu instalacji, która w całości pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną, opłata mocowa nie będzie naliczana. Jest to więc kolejna oszczędność dla właścicieli mikroelektrowni. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie rachunków za zużyty prąd, a tym samym zminimalizowanie opłaty mocowej.

Zobacz również

Podsumowanie września
Podsumowanie września Jesteście gotowi na podsumowanie września? Jako największy polski producent modułów fotowoltaicznych nieustannie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, biorąc udział w licznych wydarzeniach i prelekcjach. Po okresie wakacyjnym ze zdwojoną siłą angażowaliśmy się w różnego rodzaju eventy we wrześniu. Każdy z nich był wyjątkowy i miał niepowtarzalny charakter! Dzięki naszym partnerom mogliśmy zaprezentować naszą…
Więcej Podsumowanie września