Fotowoltaika na raty
– systemy wsparcia w 2019 roku

W ostatnim artykule odpowiadaliśmy na pytanie, czy fotowoltaika się opłaca? Wiele osób zainteresowanych instalacją modułów PV ma jednak wciąż obawy, że koszty inwestycji są zbyt wysokie w stosunku do ich możliwości finansowych. W związku z tym, w poniższym wpisie przybliżamy Wam sposoby finansowania fotowoltaiki w 2019 roku. Fotowoltaika na raty? A może jakieś inne rozwiązanie?

Obecnie dostępne są trzy formy wsparcia: kredyty preferencyjne, dotacje i subwencje. Większość z nich działa wstecz i nawet do roku od momentu instalacji, mamy możliwość uzyskać częściowy zwrot poniesionych kosztów. Ponadto, wynikający z umów międzynarodowych budżet jest duży, więc każdy ma szansę na pomoc. Kwestią dofinansowań w Polsce zajmują się instytucje rządowe i samorządowe. Warto śledzić stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz serwisy internetowe poszczególnych województw. Należy również nadmienić o uldze termomodernizacyjnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie z nią każdy właściciel domu jednorodzinnego może odliczyć od podstawy podatku dochodowego do 53 tys. zł (z VAT) wydatków na instalację fotowoltaiczną. Czy jednak fotowoltaika na raty i taka forma jej sfinansowania jest możliwa?

Poniżej przedstawiamy dostępne programy.

finansowanie solar bruk bet
finansowanie instalacji fotowoltaicznej

Czyste Powietrze


We wrześniu 2018 roku ruszył program Czyste Powietrze. Ma on potrwać do 2029 roku, przy czym okres podpisywania umów upływa 31 grudnia 2027 roku. Jego głównym celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji płynów i innych zanieczyszczeń, które do atmosfery wprowadzają domy jednorodzinne. W ramach programu możemy starać się o dotację lub pożyczkę. Minimalny kwalifikowany koszt instalacji to 7 tys. zł, a maksymalny 53 tys. zł.

Do warunków podstawowych, które trzeba spełnić, aby uzyskać wsparcie należą:

 • wymiana starego pieca i kotłów na paliwa stałe na nowe źródła ciepła spełniające wymogi programu (dla budynków istniejących)
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymogi programu, tj. kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej (dla budynków nowo budowanych)

Instytucją odpowiedzialną za nabór wniosków jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), właściwy terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie. Ponadto, istnieje możliwość 100% dofinansowania kosztów mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, ale wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych. Maksymalny okres finansowania wynosi 15 lat. Oprocentowanie pożyczki/kredytu wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie. Więcej informacji, co do naboru wniosków, można uzyskać na stronie nfosigw.gov.pl.

Pożyczki bankowe na fotowoltaikę


W związku z dynamicznym rozwojem branży fotowoltaicznej w Polsce, bardzo wiele banków wprowadziło do swojej oferty preferencyjne kredyty na fotowoltaikę. Przeznaczone są one zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm. Większość banków proponuje konsumentom niskie oprocentowanie w ramach wyżej opisanych projektów. Do najbardziej znanych należą produkty banków BNP PARIBAS i Pekao BP.

BNP PARIBAS ma w swojej ofercie Kredyt inwestycyjny Zielona Energia. Jest on dedykowany podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Pod koniec kwietnia natomiast, pan Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego, ogłosił nowy produkt: Ekopożyczkę PKO na zakup urządzeń fotowoltaicznych. Oferta obejmuje finansowanie do 50 tys. zł zarówno kosztów zakupu paneli słonecznych, jak również ich montażu. Oprocentowanie takiej pożyczki wynosić ma 4,99 proc., a prowizja 0,99 procent.

Do zalet pożyczek/kredytów proponowanych przez banki należą:

 • kredyt/pożyczka dopasowana indywidualnie do odbiorcy
 • atrakcyjne, niskie oprocentowanie
 • krótki czas oczekiwania na decyzję w stosunku do terminów wymaganych przez organy zajmujące się dofinansowaniami

Leasing instalacji fotowoltaicznej – fotowoltaika na raty


Jest to jedna z najpopularniejszych, oprócz kredytu, form finansowania inwestycji. Przez cały czas trwania leasingu przedmiot umowy pozostaje własnością leasingodawcy, podczas gdy leasingobiorca korzysta z niego do swoich celów gospodarczych, płacąc opłaty leasingowe. Dodatkowo, forma ta umożliwia wpisanie płaconego czynszu w koszty uzyskania przychodu. Do niezaprzeczalnych zalet leasingu należy fakt uproszczonej procedury i spełnienie minimalnych wymogów formalnych. Nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie. Pozwala on więc na szybkie uzyskanie finansowania instalacji fotowoltaicznej wraz z usługą montażu.

Do pozostałych korzyści leasingowania instalacji fotowoltaicznej należą:

 • możliwość montażu instalacji bez wkładu własnego
 • pokrycie kosztów nabycia sprzętu przez raty leasingowe
 • zmniejszenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców
 • przynoszący zysk system fotowoltaiczny – oszczędności wynikające z produkcji własnej energii elektrycznej pokryją kwotę raty leasingu
 • uniknięcie zbędnej biurokracji – jedna faktura na miesiąc (bez potrzeby prowadzenia ewidencji środków trwałych, amortyzacji czy inwentaryzacji)
 • możliwość rozłożenia podatku Vat na raty (podatek VAT jest finansowany przez leasingodawcę)
 • zaliczenie leasingu operacyjnego do składników majątkowych leasingodawcy

Prosument 2 – odnawialne źródła energii


PROSUMENT to jeden z najbardziej znanych programów, którego głównym celem jest wspieranie odnawialnych, rozproszonych źródeł energii. Część druga programu obejmuje dofinansowania przeznaczone na zakup i montaż mikroinstalacji OZE w celu uniknięcia emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł. Prosument 2 przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można przeczytać, że budżet tego programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022, przy czym umowy pożyczek (kredytu) wraz z dotacją można zawierać do 2020 roku. Program wdrażany jest za pośrednictwem:

 • jednostek samorządu terytorialnego (jst) lub ich związków lub ich stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem jst
 • banków
 • WFOŚiGW (Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Do podstawowych zasad udzielania dofinansowania należą: oprocentowanie pożyczki/kredytu w wysokości 1%; dotacja w wysokości 15% lub 30%; maksymalny okres finansowania 15 lat; maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 500 tys. zł. w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia.

Czy jednak da się kupić fotowoltaikę na raty? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Finansowanie instalacji PV


Instalacja fotowoltaiczna
finansowanie instalacji fotowoltaicznej

Bez wątpienia każdy zainteresowany niezależnością energetyczną i proekologicznymi rozwiązaniami maksymalizującymi oszczędności, ma szansę skorzystać z dostępnej na rynku, coraz większej oferty na sfinansowanie instalacji PV. W chwili obecnej udział OZE w Polsce wynosi ok. 11%. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej do 2020 roku powinien on wzrosnąć do 15%. W związku z tym, rząd i samorządy wraz z instytucjami unijnymi mocno wspierają wszelkie inicjatywy związane z inwestycjami fotowoltaicznymi. W niemal każdym województwie dostępne są programy, które pozwalają uzyskać potrzebne wsparcie, a komercyjne banki uruchamiają nowe produkty finansujące OZE. Z pewnością jest to najlepszy czas na pomyślenie o własnej elektrowni słonecznej. Zobacz wydajność instalacji fotowoltaicznej.

Źródło: nfosigw.gov.pl

Zobacz również

Podsumowanie września
Podsumowanie września Jesteście gotowi na podsumowanie września? Jako największy polski producent modułów fotowoltaicznych nieustannie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, biorąc udział w licznych wydarzeniach i prelekcjach. Po okresie wakacyjnym ze zdwojoną siłą angażowaliśmy się w różnego rodzaju eventy we wrześniu. Każdy z nich był wyjątkowy i miał niepowtarzalny charakter! Dzięki naszym partnerom mogliśmy zaprezentować naszą…
Więcej Podsumowanie września