Dofinansowania do
fotowoltaiki w 2021 roku

Czasem dynamicznego rozwoju branży fotowoltaicznej był miniony 2020 rok. Według analizy Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV rynek instalacji fotowoltaicznych w Polsce wart jest około 6 mld złotych. Wynik ten nie byłby możliwy bez różnych form wsparcia, które były dostępne w ostatnich latach.

Należą do nich między innymi: rządowy program Mój Prąd, Regionalne Programy Operacyjne, programy typu Agroenergia, Czyste Powietrze, Energia Plus czy Bocian oraz projekt Słoneczne Dachy, a także ustawa o uldze termomodernizacyjnej, ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Gwarancja Biznesmax.

Finansowanie fotowoltaiki w 2021 roku


Również i w obecnym 2021 roku będziemy mogli skorzystać z różnych form wsparcia. Lista potwierdzonych programów dofinansowań do fotowoltaiki jest dość duża. Należy tutaj wymienić wybrane z powyższych: dla osób fizycznych – Mój Prąd, Program Czyste Powietrze, ulgę termomodernizacyjną, dla rolników – Agroenergię i ulgę inwestycyjną, dla przedsiębiorców – Energię Plus, Gwarancję Biznesmax oraz dotację dla firm z POliŚ.

Dofinansowanie do fotowoltaiki Mój Prąd 3.0


Program Mój Prąd skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną dla własnych potrzeb i mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym, która reguluje kwestie związane z dostarczaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Program Mój prąd

W poprzednich edycjach programu można było uzyskać:

 • zwrot kosztów inwestycji do 50 %, maksymalnie 5000 zł na instalację,
 • zwolnienie dotacji z podatku PIT,
 • odliczenie kosztów inwestycji, które nie zostały objęte wsparciem, od podatku w formie ulgi termomodernizacyjnej.

Według danych z 17 marca 2021 roku poziom dofinansowania w edycji 3.0 zależny będzie od zakresu rzeczowego inwestycji, coraz więcej mówi się jednak, że ma być połączony z dodatkowymi instalacjami, które pomagają w większym stopniu wykorzystać wyprodukowaną energię elektryczną z systemu PV.

III NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ 1 LIPCA 2021.

Więcej informacji o programie Mój Prąd uzyskasz na stronie:

Czyste Powietrze fotowoltaika dotacja


Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji pyłów jak i innych zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Instrumentem w osiągnięciu tego celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.

Nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do pierwszej części programu został uruchomiony 15.05.2020 roku (podstawowy poziom dofinansowania), natomiast od 21.10.2020 roku możliwe jest złożenie wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania).

Maksymalna dotacja dla mikroinstalacji fotowoltaicznej wynosi:

 • dla podstawowego poziomu dofinansowania Część 1 Programu; maksymalna intensywność dofinansowania 50% faktycznie poniesionych kosztów, maksymalna kwota dotacji 5 000 zł,
 • dla podwyższonego poziomu dofinansowania Część 2 Programu , maksymalna intensywność dofinansowania 50% faktycznie poniesionych kosztów, maksymalna kwota dotacji 5 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwym terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną:

 • poprzez Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚIGW,
 • poprzez serwis GOV.PL,
 • osobiście, drogą pocztową lub kurierem.
Program Czyste Powietrze

Więcej informacji o programie Czyste Powietrze uzyskasz na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl

Fotowoltaika – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko


W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 31 marca 2021 roku ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie wspierania wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Jest to siódmy i ostatni konkurs w poddziałaniu 1.1.1 którego przedmiotem jest wybór projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach wykorzystujących energię słoneczną powyżej 2 MWe.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy którzy wytwarzają energię z odnawialnych źródeł energii.

Budżet konkursu wynosi 80 mln. zł z czego:

 • 30 mln. zł dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego,
 • 50 mln zł. dla projektów realizowanych na terenie pozostałych województw.

Wnioski o dofinansowanie należy składać od 31.03.2021r. do 28.05.2021r. w następujący sposób:

 • poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie do dnia 28.05.2021 r. do godziny 24.00,
 • poprzez Kancelarię Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 28.05.2021r. do godziny 15.30.

Wszystkie wnioski które zostaną złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów i niezbędne dokumenty dostępne są na stronie NFOŚiGW.

Zobacz również

Podsumowanie września
Podsumowanie września Jesteście gotowi na podsumowanie września? Jako największy polski producent modułów fotowoltaicznych nieustannie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, biorąc udział w licznych wydarzeniach i prelekcjach. Po okresie wakacyjnym ze zdwojoną siłą angażowaliśmy się w różnego rodzaju eventy we wrześniu. Każdy z nich był wyjątkowy i miał niepowtarzalny charakter! Dzięki naszym partnerom mogliśmy zaprezentować naszą…
Więcej Podsumowanie września