Recykling paneli
fotowoltaicznych

Fotowoltaika to dziedzina, która jest ściśle związana z ekologią, dlatego bardzo ważną kwestią jest zagadnienie recyklingu i utylizacji paneli fotowoltaicznych. Dynamiczny rozwój fotowoltaiki w ostatnich latach obejmuje starania o zaprzestanie degradacji środowiska naturalnego, w tym utylizacji paneli fotowoltaicznych, których średni okres użytkowania obecnie wynosi około 30 lat. Ilość zużytych paneli będzie z roku na rok ciągle rosła więc potrzeba ich należytego zutylizowania jest niezmiernie ważna.

Dyrektywa WEEE dotycząca recyklingu paneli fotowoltaicznych


W Europie zagospodarowanie zużytych paneli fotowoltaicznych reguluje dyrektywa WEEE, która definiuje panele fotowoltaiczne jako sprzęt elektroniczny. Według dyrektywy wymagane jest także odzyskanie co najmniej 85 procent odpadów z modułów solarnych, z czego 80 procent należy oddać pod recykling lub wykorzystać ponownie w produkcji. Ponadto dyrektywa WEEE wymusza na producentach paneli fotowoltaicznych opłacenie zbiórki i recykling zużytych już paneli. W Polsce brakuje dokładnych wytycznych dotyczących zagospodarowania i recyklingu zużytych paneli, które określiłyby sposób łagodzenia ich negatywnego wpływu na środowisko. Ciągle szuka się rozwiązań pozwalających odzyskać cenne materiały z wykorzystanych już paneli, aby móc zagospodarować je powtórnie zwłaszcza, że temat ten powinien być priorytetem, bo fotowoltaika może realnie wesprzeć wzrost gospodarczy oraz realizację polityki zrównoważonego rozwoju.

Wzrost zainteresowania recyklingiem paneli fotowoltaicznych


W związku z coraz większą ilością powstałych instalacji fotowoltaicznych i zwiększającą się szacunkową liczbą powstałych na przestrzeni kolejnych lat odpadów, zainteresowanie tematem wśród przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami jest coraz bardziej zauważalne. W Europie jak również i w Polsce można już znaleźć zakłady, które specjalizując się w utylizacji elektrośmieci, podejmują również tematy zużytych paneli i komponentów, które można z nich uzyskać. Rozwiewając więc wątpliwości, można bez problemu znaleźć w Polsce firmę przyjmującą zużyte panele do recyklingu. Ponadto procesu tego nie powinno się propagować jako problemu a bardziej jako obowiązek do wypełnienia po użytkowaniu systemu i kolejną zaletę fotowoltaiki na rzecz ochrony środowiska. Należy jednak przyznać, że recykling modułów na skalę komercyjną nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. W gruncie rzeczy bazując na aktualnych informacjach cenowych oddania modułów do recyklingu, można łatwo policzyć, że koszt to niecałe 2% wartości całej instalacji.

Proces recyklingu modułów PV


Sam proces recyklingu paneli w praktyce nie jest jednak taki prosty. Moduły fotowoltaiczne są bardzo wytrzymałe i w dodatku składają się z wielu różnych materiałów. Z zużytych modułów są wydzielane m.in. szkło, krzem, plastik oraz miedź. Elementy modułu, które najprościej odzyskać to rama i szkło, które są później oddawane do huty. Reszta elementów jest cięta i zgniatana, następnie poszczególne komponenty są oddzielane i grupowane do oddzielnych strumieni recyklingu. Pozyskany materiał jest poddawany serii procesów, które pozwalają odzyskać poszczególne komponenty. Odzyskane materiały w postaci szkła i wafli krzemowych wykorzystywane są ponownie do produkcji np. elementów inżynierii drogowej i budowlanej.

Recykling paneli fotowoltaicznych w przyszłości


Fotowoltaika w dzisiejszych czasach jest już wszechobecna a jej rozwój niewątpliwie widoczny na każdym kroku. Zważając na plusy i minusy instalacji fotowoltaicznej, nie powinniśmy odbierać recyklingu zużytych paneli jako wady, ale bardziej jako wyzwanie. Tak jak się rozwijają technologie tak będzie się rozwijała dziedzina recyklingu w fotowoltaice. W naszej gestii pozostaje ciągła praca nad procesem wytwarzania modułów fotowoltaicznych, tak aby był on bardziej ekonomiczny a późniejsza ich utylizacja prosta i niezagrażająca środowisku naturalnemu.

Zobacz również

Podsumowanie września
Podsumowanie września Jesteście gotowi na podsumowanie września? Jako największy polski producent modułów fotowoltaicznych nieustannie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, biorąc udział w licznych wydarzeniach i prelekcjach. Po okresie wakacyjnym ze zdwojoną siłą angażowaliśmy się w różnego rodzaju eventy we wrześniu. Każdy z nich był wyjątkowy i miał niepowtarzalny charakter! Dzięki naszym partnerom mogliśmy zaprezentować naszą…
Więcej Podsumowanie września