Zgłoszenie mikroinstalacji
– zmiany w zakresie załączników

Procedura zgłoszenia mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej


W związku z wprowadzeniem w życie „ROZPORZĄDZENIA KOMISJI 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci” pojawiły się zmiany w zakresie załączników do zgłoszeń mikroinstalacji. Zmiany wprowadzone w formularzach zgłoszeń dla operatorów energii elektrycznej nie dotyczą jednak modułów PV, a urządzeń, z których składa się instalacja fotowoltaiczna. Dane techniczne dotyczące modułów konieczne do umieszczenia w zgłoszeniu pozostają bez zmian. Znajdziecie je Państwo w kartach technicznych produktów.

Pobierz specyfikacje techniczne modułów Bruk-Bet Fotowoltaika

Deklaracja zgodności z normą NC RFG


W zmodyfikowanych formularzach dodano miejsce na oświadczenie/deklarację o zgodności z normą NC RFG urządzeń zastosowanych przy montażu danej instalacji. Chodzi dokładnie o zapewnienie, że inwerter się wyłączy, gdy moc zainstalowanej mikroinstalacji będzie większa niż istniejąca moc przyłączeniowa określona dla odbiorcy końcowego przyłączonego do danej sieci.

Chcę przyłączyć domową mikroinstalację
Chcę przyłączyć domową mikroinstalację

Zgłoszenie mikroinstalacji – PGE


Jeżeli chodzi o formularz przygotowany przez PGE Dystrybucja S.A. dodano punkt 7 na stronie 4 do OŚWIADCZENIA ZGŁASZAJĄCEGO.

W Tauronie będzie to oświadczenie składane w punkcie 4 tegoż samego oświadczenia: https://www.tauron.pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/formularze-i-wnioski

Jedynie firma Energa Operator do załącznika dodała osobną stronę, na której należy uzupełnić dokładne parametry dotyczące przyłączanej mikroinstalacji, w tym liczbę i moc poszczególnych jednostek wytwórczych.

Oświadczenie to składa właściciel inwestycji. Warto też nadmienić, że do tej pory również wymagano takich informacji jak: parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączonych mikroinstalacji (w tym specyfikacja techniczna/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych) oraz schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji.

Zobacz również

Podsumowanie września
Podsumowanie września Jesteście gotowi na podsumowanie września? Jako największy polski producent modułów fotowoltaicznych nieustannie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, biorąc udział w licznych wydarzeniach i prelekcjach. Po okresie wakacyjnym ze zdwojoną siłą angażowaliśmy się w różnego rodzaju eventy we wrześniu. Każdy z nich był wyjątkowy i miał niepowtarzalny charakter! Dzięki naszym partnerom mogliśmy zaprezentować naszą…
Więcej Podsumowanie września