Bruk-Bet dla przyszłych
mieszkańców ekomiast

Bruk-Bet Fotowoltaika dla przyszłych projektantów ekomiast

Bruk-Bet Fotowoltaika i Uniwersytet Łódzki dla przyszłych projektantów EKOMIAST


Budowa ogniw, typy modułów czy obliczenia w systemach fotowoltaicznych – to tylko niektóre zagadnienia, jakie zostały poruszone podczas zajęć dla Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją wiedzą podzielił się Albin Okoń – Regionalny Dyrektor Sprzedaży Bruk-Bet Fotowoltaika, który od ośmiu lat działa w branży odnawialnych źródeł energii. Zajęcia realizowane były w ramach ćwiczeń powadzonych przez Katedrę UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Bruk-Bet Fotowoltaika, polski producent modułów fotowoltaicznych, stawia sobie za jeden z priorytetów wspieranie wartościowych inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem miast. W tego typu działania wpisuje się także inicjatywa współpracy z osobami, które – jako absolwenci kierunku Ekomiasta – mają mieć znaczny wpływ na przyszły stan środowiska przez odpowiedzialne zarządzanie procesami rozwoju. Spotkanie odbyło się w formie online, podczas których studenci w sposób praktyczny mogli zapoznać się z tematem i zweryfikować zdobytą wiedzę i doświadczenie. Uczestnikami spotkania byli studenci III roku nowego kierunku Ekomiasto prowadzonego przez dwa wydziały Uniwersytetu Łódzkiego: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Podczas zajęć omówiono między innymi zagadnienia techniczne związane z budową instalacji fotowoltaicznych, ale także przedstawiono sposoby obliczania rocznej produkcji energii czy stopy zwrotu.

Zobacz również