Przedmiot reklamacji

         (Wymagane informacje: opis problemu, typ, nr. seryjny, instalator, data montażu, data zakupu, itp.)