Instalacja fotowoltaiczna naziemna – Szewce

Moc instalacji – 9,85 kW

Moduły – Perfect Edge Full Black 365W

Wyk. GIOSAN

Skontaktuj się