Instalacja naziemna – Woj. Wielkopolskie

Instalacja fotowoltaiczna naziemna. Wykonana na potrzeby prywatnego inwestora.

Moc instalacji – 39,78 kW

Moduły – BEM 390W

Wyk. PAGRA

Skontaktuj się