Instalacja naziemna – Doruchów

Instalacja fotowoltaiczna naziemna, wykonana dla prywatnego inwestora.

Moc instalacji – 9,75 kW

Moduły – Perfect Edge 375W

Wyk. GIOSAN

Skontaktuj się