Instalacja naziemna – Orchowo

Instalacja fotowoltaiczna naziemna.

Moc instalacji – 24,75 kW

Moduły – Perfect Edge 375W

Wyk. GIOSAN

Skontaktuj się