Instalacja naziemna – Kamionka

Instalacja fotowoltaiczna naziemna w miejscowości Kamionka.

Moc instalacji – 4,5 kW

Moduły – PEM.WS 375W

Wyk. Dot Energy

Skontaktuj się