Finansowanie fotowoltaiki w 2020r.

Finansowanie fotowoltaiki w 2020 r.

Inwestycja w instalację fotowoltaiczny to niemały wydatek, sięga rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od wielkości. Dlatego pojawiają się wszelkiego rodzaju wsparcia finansowe i udogodnienia. Wśród dostępnych w Polsce najbardziej rozpowszechnionych jest rządowy program „Mój Prąd”. W jego ramach osoba fizyczna może otrzymać dotację w wysokości 5 000 zł na instalację PV o mocy od 2 do 10 kWp. (czytaj więcej). Nie jest to jedyna forma wsparcia, o innych udogodnieniach skierowanych w stronę fotowoltaiki można przeczytać w poniższym artykule.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Zmniejszenie stawki VAT do 8% dla przydomowych instalacji PV
 • Ulga podatkowa, tzw. ulga termomodernizacyjna
 • Kredytowanie instalacji PV oraz program „Czyste powietrze”

Zmniejszenie stawki VAT do 8% dla przydomowych instalacji PV

Od września 2019 r. obowiązuje zmniejszona stawka VAT dla wszystkich mikroinstalacji, które są związane funkcjonalnie z budynkiem mieszkalnym o powierzchni nie większej niż 300 m2. Oznacza to, że bez względu na to, gdzie zamontowana jest przydomowa instalacja PV- na gruncie, na dachu budynku mieszkalnego czy gospodarczego, stawka VAT wynosi 8%. Przed wprowadzeniem tej zmiany, stawką 8% objęte były jedynie instalacje na dachach domów, w pozostałych przypadkach wartość ta wynosiła 23%.

Ulga podatkowa, tzw. ulga termomodernizacyjna

W związku ze zmianą Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych prze osoby fizyczne została wprowadzona tak zwana ulga termomodernizacyjna. Montaż instalacji fotowoltaicznej jest jednym z przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Założenia ulgi termomodernizacyjnej są następujące:

 • Odliczenie dokonywane jest od podstawy obliczenia podatku.
 • Z możliwości mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • Ulga dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 • Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w okresie kolejnych trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym wniesiono podatek.
 • Odliczenie obejmuje wydatki wyłącznie dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Z ulgi nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie lub bez dopełnionych formalności związanych z odbiorem budynku.
 • Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć.
 • Wysokość wydatków ustalana jest na podstawie faktur.
 • Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. 

Kredytowanie instalacji PV oraz program „Czyste powietrze”

W związku z coraz większym zainteresowaniem tematem odnawialnych źródeł energii banki komercyjne wprowadzają do swoich ofert kredytowania tzw. ekopożyczki na instalacje fotowoltaiczne. Banki takie jak PKO BP, BOŚ Bank, BNP Paribas, Santader Bank czy Credit Agricole swoje przedstawiane propozycje kierują m.in. do właścicieli domów jednorodzinnych. W ramach ofert można ubiegać się o kwotę kredytu do 80 tys. zł, w ratach rozłożonych nawet do 10 lat. Stopa oprocentowania RRSO dla większości banków nie przekracza 5- 6%. Dla przykładu oprocentowanie roczne w Santander Bank wynosi 3%. 

O uzyskanie preferencyjnej pożyczki na instalację PV można ubiegać się w ramach programu „Czyste powietrze”. W tym przypadku maksymalny koszt kwalifikowalny wynosi 30 tys. zł. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Podsumowując, biorąc pod uwagę polskie uwarunkowania i udogodnienia finansowe coraz bardziej opłaca się inwestować we własne przydomowe elektrownie słoneczne. Systemy wsparcia, dotacje, kredyty i ulgi podatkowe przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania zakupem instalacji fotowoltaicznych. Przewiduje się, że obecne mechanizmy będą podtrzymane i coraz więcej osób będzie w stanie zainwestować we własne źródło energii elektrycznej.