Jak działa nasz Program Partnerski Bruk-Bet Fotowoltaika?

Chcąc zapewnić Państwu bezpieczeństwo i komfort w korzystaniu z usług monterskich prowadzimy specjalny Program Partnerski Bruk-Bet Fotowoltaika. Tworzymy sieć zaufanych instalatorów z całej Polski posiadających zarówno odpowiednie kwalifikacje jak i bogate doświadczenie. 

Poznaj szczegóły oferty. Zadzwoń +48 882 788 805 lub napisz fotowoltaika@bruk-bet.pl

Dlaczego warto wybrać panele fotowoltaiczne Bruk-Bet Fotowoltaika?

Długoletnia
gwarancja jakości

Wydajność na
wysokim poziomie

Produkcja w Polsce

Oszczędność na naprawie przez
dobrej jakości komponenty

1
2

Posiadasz gospodarstwo rolne?

Możesz skorzystać z ulgi inwestycyjnej lub Programu AgroEnergia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ulga inwestycyjna

Dz.U.2020.333 t.j.
| Akt obowiązujący
Art. 13. [Ulga inwestycyjna]

1. Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2) zakup i zainstalowanie:
    a) deszczowni,
    b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
    c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)
– jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

2. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

3. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
     3a. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

4.Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone w ust. 1.

5. (uchylony).

źródło

Agroenergia

Beneficjentami programu Argoenergia są wyłącznie rolnicy indywidualni.

Jak podaje NFOŚIGW

„Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.”

więcej informacji

Formularz kontaktowy

Opis formularza

Ad. 1. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych w celu realizacji usługi zapytania ofertowego oraz przesyłania informacji handlowych. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana jest Bruk-Bet sp. z o.o. z siedzibą w Nieciecza 199, 33-240 Żabno. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane partnerom Bruk-Bet Fotowoltaika w celu kontaktu i obsługi zgłoszenia na zasadach wskazanych w przepisach prawa oraz w Polityce prywatności. Niniejszą zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Ponadto posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, żądania usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu co do ich wykorzystywania.